Call Us
Ph :0724 2450129
Head of Department
Sanskrit Samhita Siddhant
Sharir Rachana
Sharir Kriya
Agad Tantra
Rognidan & Vikruti Vidnyan
Dravyaguna
Kayachikitsa
Prasuti & Stree Rog
Kaumarbhritya
Swasthavrutta
Rasa Shastra & Bh.Kalpana
Shalya Tantra
Shalakya Tantra
Panchakarma

Special Project

- Suwarna Prashan Shibir on every month pushya nakshatra day.

- Diabetic Clinic on every Thursday.

- Geriatric Camp Every year.

- Special consultant available for Diseases like Psoriasis, Paralysis, Piles, Fistula, Cataract and other chronic diseases.

Read More
NameDepartment
Dr.Sau. Madhumati S. Nawkar Sanskrit Samhita Siddhant
Dr. Sudhir M. Kandekar Sharir Rachana
Dr. Rajendra Y. Mendki Sharir Kriya
Dr. Atul G. Ginode Agad Tantra
Dr. Vipul P. Kanani Rognidan & Vikruti Vidnyan
Dr. Samadhan P. Kankal Dravyaguna
Dr. Sadhana A. Kulkarni Kayachikitsa
Dr. Manisha B. Deokate Prasuti & Stree Rog
Dr. Meera A. Balankhe Kaumarbhritya
Dr. Kishor M. Pimparkar Swasthavrutta
Dr. Shailesh S. Nawkar Rasa Shastra & Bh.Kalpana
Dr. Ashutosh S. Kulkarni Shalya Tantra
Dr. Ravi S. Ailani Shalakya Tantra
Dr. Abhijit Gole Panchakarma